Kto sme

" Sme Senická mládež, organizujeme športové a kultúrne podujatia v Senici a okolí.

@semladez

Výňatok zo stanov Senickej mládeže:

(ďalej len ako "SEM")Staň sa dobrovoľníkom Senickej mládeže a pomáhaj nám pri naplnení našich cieľov. Viac sa dozvieš tu.

Stanovy_sken.pdf